„EtnoPałuki”

 (link otworzy duże zdjęcie)

W Urzędzie Gminy Wągrowiec oraz Gminnym Ośrodku Kultury w Łeknie zawieszone zostały kolorowe pałuckie pająki. Te, tradycyjne dla naszego regionu etnograficznego ozdoby są zwiastunem rozpoczęcia na terenie Gminy Wągrowiec nowego programu „EtnoPałuki”.

Z przyjemnością informujemy, że Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie, uzyskał dofinansowanie zadania pod nazwą „EtnoPałuki – warsztaty dla mieszkańców Gminy Wągrowiec”, w ramach programu „Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska” Narodowego Centrum Kultury.

Po dokonaniu oceny merytorycznej 648 wniosków złożonych do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyłoniono 231 beneficjentów, którzy łącznie otrzymają dofinansowanie w wysokości 6 900 000 złotych na realizację zadań wzmacniających lokalną tożsamość kulturową i zwiększających uczestnictwo w kulturze.

Projekt, realizowany na terenie Gminy Wągrowiec przez Gminny Ośrodek Kultury we współpracy z Gminą Wągrowiec, Towarzystwem Miłośników Łekna, Klubem Seniora „Cystersi” Łekno oraz szkołami, będzie polegał na popularyzacji wśród dzieci, osób dorosłych oraz seniorów wiedzy o regionie. Uczniowie będą uczestniczyć w lekcjach na temat historii, zwyczajów oraz kultury ludowej Pałuk. Członkowie zespołu tanecznego „Pałuckie Smyki” uczestniczyć będą w zajęciach wokalno-tanecznych. Dla nauczycieli oraz członków Klubu Seniora i Kół Gospodyń Wiejskich zostaną przeprowadzone warsztaty rękodzielnicze nauki haftu pałuckiego oraz tradycyjnych elementów zdobiących wnętrza pałuckie.

Osoby chętne do udziału w warsztatach mogą się zgłaszać w Gminnym Ośrodku Kultury w Łeknie – tel. 67 26 16 011.

Patronat medialny nad projektem, mającym na celu pobudzenie społeczności lokalnej w oparciu o unikalne zasoby regionalne niematerialnego dziedzictwa kulturowego, charakterystycznego dla naszego regionu objęły: „Wasze Radio FM” oraz „Głos Wągrowiecki”.

Projekt „EtnoPałuki – warsztaty dla mieszkańców Gminy Wągrowiec” realizowany będzie do 20 listopada 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowano: 04 października 2018 16:20

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 278

Zdjęcia: