Komunikat Wójta Gminy Wągrowiec w sprawie szacowania strat w gospodarstwach rolnych

Wójt Gminy Wągrowiec informuje, że protokoły z oszacowania przez Gminną Komisję Szacowania Strat zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanych wystąpieniem suszy były sukcesywnie – w miarę wpływania zgłoszeń od rolników, przekazywane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w poniższych terminach:

- 10.08.2018 r. -   90 szt. protokołów,

- 17.08.2018 r. - 128 szt. protokołów,

- 23.08.2018 r. - 144 szt. protokołów,

- 29.08.2018 r. - 122 szt. protokołów,

- 31.08.2018 r. -   40 szt. protokołów,

- 05.09.2018 r. -   58 szt. protokołów,

- 12.09.2018 r. -   19 szt. protokołów,

- 18.09.2018 r. -     6 szt. protokołów.

Na 346 szt. protokołów wysłanych do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego celem potwierdzenia przez Wojewodę, do dnia dzisiejszego odesłano 86 szt. O możliwości odebrania potwierdzonych przez Wojewodę protokołów rolnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.

Komisja szacowała straty w uprawach rolnych na podstawie zgłoszeń złożonych przez producentów rolnych. Po oszacowaniu przez Komisję strat w terenie, zostały sporządzone protokoły strat zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do wyliczenia strat przyjęto średni plon i cenę sprzedaży upraw ustaloną na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Szczególnie podkreślić należy, iż na wysokość pomocy udzielonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma wpływ procent strat w danej uprawie, a nie procent strat w gospodarstwie rolnym. Szczegóły w komunikacie.

Składam podziękowania członkom Gminnej Komisji Szacowania Strat: Annie Majer i Andrzejowi Torzewskiemu – członkom Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej z terenu Gminy Wągrowiec, Łukaszowi Kowalskiemu – pracownikowi Powiatowego Zespołu Doradczego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Elżbiecie Basińskiej – inspektorowi Urzędu Gminy Wągrowiec za ogromny wkład pracy społecznej włożony w sprawne i szybkie przeprowadzenie szacowania i przekazywanie protokołów. Łącznie zgłoszono 672 wnioski, co objęło 19.014,32 ha.

Nawiązując do informacji przekazanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do chwili nieprzekazania przez Wojewodę potwierdzonego protokołu istnieje możliwość dołączenia do wniosku, składanego do Agencji, wydruku protokołu bez podpisu, z którego wynika wielkość strat w danej uprawie,

Opublikowano: 18 września 2018 15:00

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 286