Nowe taryfy dla usług zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Wągrowiec

Działając w trybie art. 24e ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Wójt Gminy Wągrowiec informuje o wydaniu decyzji zmieniającej przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu, w sprawie nowej taryfy dla usług zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu. 

Taryfa wejdzie w życie z dniem 12 września 2018 r. i ustalona została na okres 3 lat.

Cena i stawki taryf TUTAJ

Opublikowano: 11 września 2018 14:37

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 117