„BRACHOLIŃSKA OSTOJA – miejscem edukacji ekologicznej”

 (link otworzy duże zdjęcie)

Informujemy, że wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „BRACHOLIŃSKA OSTOJA – miejscem edukacji ekologicznej” złożony przez Gminę Wągrowiec w dniu 06.03.2018 r. w ramach Działania 4.5. „Ochrona Przyrody”, Poddziałania 4.5.4 „Edukacja ekologiczna” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, został poddany ocenie merytorycznej przez Komisję Oceny Projektów, która zakończyła się wynikiem pozytywnym, w związku z czym umieszczony został na liście projektów pozytywnie ocenionych, na miejscu 10.

Ze względu na wskazaną w Regulaminie konkursu kwotę alokacji dofinansowania na poziomie 14 000 000,00 zł, Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o przyznaniu dofinansowania ośmiu projektom, które zostały pozytywnie ocenione w ramach konkursu i uzyskały największą liczbę punktów. Ze względu na niewystarczającą alokację środków  i uplasowanie na 10 miejscu, Projekt złożony przez Gminę Wągrowiec nie został rekomendowany do dofinansowania. Jednakże Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wyraził wolę ewentualnego przesunięcia środków z powstałych oszczędności, na niniejsze działanie, celem dofinansowania wszystkich projektów ocenionych pozytywnie. Gmina Wągrowiec oczekuje na pozytywne załatwienie sprawy oraz podjęcie przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego stosownej  Uchwały w tym zakresie.

Opublikowano: 03 sierpnia 2018 06:59

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 293