Akcja obrączkowania bociana białego

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wzorem  lat ubiegłych, w dniach 29 i 30 czerwca na terenie powiatu wągrowieckiego w obrębie gmin: Wągrowiec, Mieścisko i Skoki, Zespół Obrączkarski Rościnno w składzie Hubert Czarnecki – kierownik oraz Adam Loręcki przeprowadził współfinansowaną przez  Gminę Wągrowiec, akcję znakowania młodych bocianów białych- symbolu wiejskiego krajobrazu rolniczego. Badaniami została objęta południowa część w/w gmin. Łącznie zaobrączkowanych zostało 97 młodych bocianów w 32 gniazdach co dało średnią 2,94 młodego/gniazdo.

Na terenie gminy Wągrowiec oznakowano 47 ptaki w 16 gniazdach, średnio na gniazdo  przypadło 2,93 młodego. W pięciu gniazdach były 4 młode, w sześciu gniazdach były 3 młode, w czterech gniazdach były 2 młode a w jednym był tylko 1.  Sześć spośród istniejących gniazd, objętych terytorialnie akcją obrączkowania, nie zostało zajętych w roku bieżącym.

Co zagraża bocianom i jak każdy z nas może im pomóc?

Jednym z zagrożeń bocianiego życia są sznurki i siatki używane w prasach i belownicach do wiązania siana i słomy, a także inne niebezpieczne śmieci, które ptaki wykorzystują jako materiał do budowy gniazd. Stanowią one śmiertelne zagrożenie dla piskląt. Statystyki z Wielkopolski wskazują sznurki, jako powód zgonu aż 10 proc. młodych bocianów. Materiały te stanowią śmiertelne zagrożenia dla młodych, które przez pierwsze tygodnie życia nieporadnie przesuwają się po gnieździe na zgiętych skokach. Pisklę, które zaczepi się o sznurek, nie jest w stanie stanąć na nogi i rzadko kiedy udaje mu się samodzielnie wyplątać. Sznurek taki będzie się zaciskał powodując coraz poważniejsze dolegliwości, prowadzące do martwicy kończyny, rzadziej do złamań (które gojąc się dają w efekcie zdeformowaną kończynę).

Niekiedy ptaki połykają również sznurki, które mogą doprowadzić do  ich śmierci. Taki przypadek  zagrożenia życia dla młodego bociana (fotografia poniżej), miał miejsce  w dniu 11.07.2018 r. w miejscowości Łukowo. Stan ptaka był na tyle poważny, że wymagał natychmiastowej interwencji weterynaryjnej, wobec czego został przewieziony  przez pracownika Urzędu Gminy Wagrowiec do Ptasiego Azylu prowadzonego przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Apelujemy do rolników aby w trakcie wykonywania prac polowych i gospodarskich dokładnie zbierali wytworzone odpady- fragmenty sznurków i siatki.

Prosimy również  wszystkich, którzy w trakcie spaceru napotkają w terenie nylonowe sznurki, czy elementy siatki do wiązania beli siana czy słomy, aby nie omijali ich obojętnie ale zebrali i wyrzucili do pojemnika na odpady. W ten prosty sposób, każdy z nas  może się włączyć w ochronę bocianów.

Opublikowano: 23 lipca 2018 14:46

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 213

Załączniki:

a_lorecki_tarnowo_paluckie.jpg [103.33 KB]

bracholin_1.jpg [176.34 KB]

h_czarnecki_tarnowo_paluckie.jpg [103.41 KB]

laziska_52a_2.jpg [259.2 KB]