Informacja Wójta o remontach dróg na terenie Gminy Wągrowiec

 (link otworzy duże zdjęcie)

Mając na uwadze poprawę warunków i bezpieczeństwa na drogach gminnych będących konsekwencją ubiegłorocznej aury pogodowej informuję, iż podjęto wszelkie starania, aby zniwelować trudności z niej wynikające, a w znaczący sposób wpływające na stan dróg.

W tym celu Gmina Wągrowiec już w okresie zimowo - wiosennym przystąpiła do prac interwencyjnych mających na celu zapewnienie przejezdności mieszkańcom takich miejscowości jak Bartodzieje, Kaliszany, Dąbkowice, Kobylec, Rudnicze, Runowo, Rąbczyn. Dostarczono również materiał w ilości łącznej 344 ton na utwardzenie dróg gruntowych w Ochodzy, Werkowie, Łaziskach, Rudniczu i Łukowie, który mieszkańcy wbudowali we własnym zakresie. Dokonano przekruszenia gruzu betonowego i kamienia polnego zgromadzonego przez mieszkańców Żelic, Pawłowa Żońskiego oraz Ochodzy w ilości 1 898,34 ton również z przeznaczeniem na wbudowanie w drogi gminne w obrębie sołectwa. Koszt poniesiony przez Gminę na wykonanie powyższych prac i usług wyniósł 116 506,98 zł.

Zważyć należy, iż wspomniane już warunki atmosferyczne spowodowały wysoki stan wód gruntowych i ich stagnację, co w znaczący sposób wpłynęło również na stan techniczny przepustów drogowych. W konsekwencji przeprowadzono już prace remontowe przepustów w miejscowościach Bracholin, Przysieka, Rąbczyn, Brzeźno Stare, Krosno, Kołybiec za kwotę 17 545,03 zł.

Z uwagi na skalę potrzeb związanych z poprawą stanu dróg na terenie Gminy Wągrowiec przystąpiono również do udzielenia zamówień publicznych na prace związane z remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych dróg, mechanicznym profilowaniem i wałowaniem dróg gruntowych oraz na usługę dostarczenia na teren gminy kruszywa przeznaczonego do wbudowania w najbardziej tego wymagające drogi.

Prace związane z remontem dróg o nawierzchni bitumicznej wykonywało Konsorcjum firm: LIDER: Firma Usługowo – Handlowa „Anna” Anna Białobrzycka z siedzibą w Gnieźnie, PARTNER: Firma Budowlano – Remontowo – Drogowa Dariusz Białobrzycki z siedzibą w Gnieźnie. Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg gminnych na terenie gminy Wągrowiec”.

Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznych przeprowadzono w sołectwach i na powierzchniach jak niżej przedstawiono:

tab_1.jpg
Na podstawie powyższego zamówienia wyremontowano 4 022,62 m2 powierzchni dróg o nawierzchni bitumicznej za łączną kwotę 320 618,90 zł.

 

Gmina Wągrowiec udzieliła również zamówienia publicznego na dostawę kruszywa w trybie przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: „Dostawa kruszywa drogowego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych na terenie Gminy Wągrowiec”, w tym: Część I „Dostawa gruzu betonowo - ceglanego”, Część II „Dostawa kruszywa łamanego (bazalt/granit/melafir)”.

 

Dostawa gruzu betonowo – ceglanego realizowana była przez firmę Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Żninie, która na teren gminy dostarczyła 991,90 ton materiału objętego zamówieniem za kwotę 69 542,11 zł.

tab_2.jpg

Kruszywo łamane dostarczała firma Sebastian Stadnik „SPG POLSKA TRUCK” z siedzibą w Mieczkowie. W wyniku powyższego na teren gminy Wykonawca dostarczył 4 890,38ton kruszywa bazaltowego na łączną kwotę 511 289,23 zł.

tab_3.jpg

 toniszewo1.jpg   toniszewo2.jpg

                                                             Droga w miejscowości Toniszewo

kaliszany.jpg    kaliszany1.jpg

                                                               Droga w miejscowości Kaliszany

 zelice.png   lekno.png

                          Droga w miejscowości Żelice                                              Droga w miejscowości Łekno

 tarnowo_paluckie.png   kaliszanykamienica.jpg

             Droga w miejscowości Tarnowo Pałuckie                                       Droga Kaliszany - Kamienica

 

   Aktualnie na terenie Gminy Wągrowiec dobiegają końca prace związane z mechanicznym profilowaniem i wałowaniem dróg gruntowych, których wykonawcą jest firma Pana Krzysztofa Włodarczyka - Przedsiębiorstwo Transportowo – Usługowe z siedzibą w Roszkowie. Wykonawca niniejszego zamówienia został wyłoniony w przeprowadzonym przez Gminę Wągrowiec zapytaniu ofertowym. Szacowany koszt wykonania usługi to kwota 57 113,10 zł. Do chwili obecnej prace związane z profilowaniem i wałowaniem dróg zostały wykonane w sołectwie: Przysieka, Przysieczyn, Długa Wieś, Łęgowo, Sienno, Ochodza, Łaziska, Rgielsko, Rąbczyn, Redgoszcz, Kiedrowo, Bracholin, Ludwikowo, Siedleczko, Łekno, Tarnowo Pałuckie, Kopaszyn, Grylewo, Toniszewo, Kaliszany, Kamienica, Bartodzieje, Wiatrowiec, Wiatrowo. Nadmienić należy, iż usługa profilowania prowadzona jest z równoczesnym wbudowywaniem dostarczonego przez Gminę kruszywa celem zapewnienia kompleksowości i skuteczności robót.

Dziękuję wszystkim mieszkańcom za trud, wysiłek i zaangażowanie jakie zostało włożone w prace związane z remontem i utrzymaniem dróg gminnych. Zaangażowanie jakim wykazali się mieszkańcy, którzy społecznie, w sposób bezinteresowny, własnym sprzętem dokonywali utwardzeń dróg, znacząco wpłynęła na efektywność zamierzonych celów. Tym samym dziękuję sołtysom i mieszkańcom sołectw Żelice, Rąbczyn, Wiatrowo, Wiatrowiec, Ochodza, Bracholin, Siedleczko, Werkowo, Grylewo, Bartodzieje, Brzeźno Stare, Toniszewo, Wiśniewo, Kaliszany za ogrom pracy i poświęcenia włożony w realizację prac związanych z utwardzeniem dróg poprzez rozplantowanie dostarczonego kruszywa.

Ze swojej strony deklarujemy konsekwentne dążenie do poprawy warunków i bezpieczeństwa na drogach gminnych i liczymy na dalszą tak owocną współpracę.


Opublikowano: 11 lipca 2018 09:35

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 323

Zdjęcia: