Nabór wniosków na świadczenia dla rodzin

 (link otworzy duże zdjęcie)

Od 1 sierpnia 2018 r. ruszy nabór wniosków  na świadczenia dla rodzin tj.  świadczenia rodzinne, alimentacyjne, wychowawcze (tzw. 500+) oraz świadczenia „Dobry start” (tzw. 300+) w formie tradycyjnej, natomiast drogą elektroniczną będzie to już możliwe od 1 lipca 2018 r.

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku  o świadczenia rodzinne, wychowawcze (500+) i alimentacyjne do końca sierpnia 2018 r. daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczeń.

Nowym świadczeniem wprowadzonym w czerwcu 2018 r. jest świadczenie w kwocie
300 złotych – świadczenie „Dobry start” dla każdego uczącego się dziecka.

Rząd ustanowił program, na podstawie którego, rodziny otrzymają raz w roku 300 zł
na każde dziecko uczące się w szkole (chodzi m.in.: o szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej oraz szkoły dla dorosłych) – bez względu na dochody.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówkę w przedszkolu lub szkole.

Aby uniknąć kolejek oraz usprawnić procedurę związaną z ustaleniem prawa do pobierania świadczeń można skorzystać z możliwości składania wniosków drogą elektroniczną
za pomocą:

  • Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia
  • bankowości elektronicznej,
  • elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP,
  • Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS),
  • obywatel.gov.pl

 

Zachęcamy Państwa, do składania od 1 lipca 2018 roku  wniosków drogą elektroniczną.

Forma składania wniosków tą drogą jest łatwa i szybka, a wnioski mogą być składane nawet
w dni wolne od pracy, 7 dni w tygodniu.

 

Informacje dotyczące świadczeń o których mowa powyżej znajdują się na stronie internetowej  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/

W przypadku pytań, informacji chętnie udzielą merytoryczni pracownicy tut. Urzędu: pok. 109, tel. 67 26 80 818.

 

Opublikowano: 31 lipca 2018 11:46

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 1428

Zdjęcia: