Nowe zasady składania wniosków i szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta

Urząd Gminy Wągrowiec informuje, że z dniem 1 kwietnia 2018 r. weszły w życie zapisy znowelizowanej ustawy Prawo Łowieckie (Dz. U. 2017 poz. 1295 ze zm.). Ustawa wprowadza nowy sposób szacowania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania.

Wnioski o oszacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych od 1 kwietnia br. należy składać do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Zgodnie z art. 46 ust. 2 w/w ustawy szacowania szkód będzie dokonywać zespół,
w skład którego wchodzą: przedstawiciel gminy (sołtys), zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego oraz właściciel albo posiadacz gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Opublikowano: 10 kwietnia 2018 13:33

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 375