„Analiza popytu na przewozy kolejowe pasażersko-towarowe na połączeniu aglomeracyjnym Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec, jako element studium wykonalności”

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zarząd Stowarzyszenia JST „Komunikacja” razem z 12 jednostkami samorządu terytorialnego: Województwem Wielkopolskim, Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim, Powiatem Wągrowieckim, Powiatem Obornickim, Miastem Wągrowiec, Miastem Czarnków, Miastem Rogoźno, Gminą Lubasz, Gminą Ryczywół, Gminą Połajewo, Gminą Wągrowiec oraz Gminą Czarnków zlecił firmie Invest & Consulting Group Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu opracowanie dokumentu pn. „Analiza popytu na przewozy kolejowe pasażersko-towarowe na połączeniu aglomeracyjnym Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec, jako element studium wykonalności.”

W ramach prac nad analizą zostały zaplanowane badania ankietowe wśród mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców transportujących znaczne ilości towarów.

Zapraszamy Państwa do udziału w ankiecie internetowej dotyczącej zachowań i preferencji komunikacyjnych mieszkańców oraz przedsiębiorców. Ankieta pomoże określić potencjalny popyt na pasażerskie oraz towarowe przewozy kolejowe.

Państwa wkład w tworzenie analizy pomoże nam w dalszych działaniach prowadzących do przywrócenia tej ważnej dla naszego regionu linii.

Jeżeli jesteś mieszkańcem, kliknij: https://wypelnij.online/index.php/394938

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą transportującym znaczne ilości towarów w ramach prowadzone działalności, kliknij: https://wypelnij.online/index.php/417797

Harmonogram badań w poszczególnych gminach:

Gmina

Data

Godzina badań

Liczba ankieterów

Miasto Wągrowiec

26.02

14:30 – 17:30

3 ankieterów

Miasto Wągrowiec

27.02

07:30 – 10:30

3 ankieterów

Gmina Wągrowiec

27.02

14:30 – 17:30

3 ankieterów

Gmina Rogoźno

28.02

07:30 – 10:30

3 ankieterów

Gmina Ryczywół

28.02

14:30 – 17:30

3 ankieterów

Miasto Czarnków

05.03

14:30 – 17:30

3 ankieterów

Miasto Czarnków

06.03

07:30 – 10:30

3 ankieterów

Gmina Czarnków

06.03

14:30 – 17:30

3 ankieterów

Gmina Lubasz

07.03

07:30 – 10:30

3 ankieterów

Gmina Połajewo

07.03

14:30 – 17:30

3 ankieterów

Jednocześnie będzie pracować 3 ankieterów. Ankieterzy będą wyposażeni w kamizelki odblaskowe oraz identyfikatory. Dodatkowo czwarta osoba będzie wykonywała inwentaryzację/wizję terenową wzdłuż linii kolejowej.

Opublikowano: 12 marca 2018 12:38

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 457