Jednogłośnie dla OSP

 (link otworzy duże zdjęcie)

„Jubileusz 150 - lecia OSP w Wągrowcu na pewno będzie wszystkich jednoczył” – powiedział Krzysztof Poszwa, burmistrz miasta Wągrowcu podczas zebrania sprawozdawczego, które odbyło 3 lutego w siedzibie OSP. Burmistrz wyraził słowa uznania dla strażaków za zdobycie wysokich miejsc podczas miejsko-gminnych i powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych, a także wyraził wdzięczność za ofiarną i skuteczną działalność ratowanią w roku 2017.

Sprawozdanie z działalności OSP przedstawił prezes Zbyszko Sygierycz, podczas którego poinformował zebranych, że w minionym roku OSP pozyskała sprzęt pożarniczy: węże i motopompę, uzupełniono umundurowanie strażaków oraz dokonano remontu remizy z środków Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego i Urzędu Miejskiego. OSP była organizatorem eliminacji miejskich Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, zabezpieczała festyny, koncerty i uczestniczyła w uroczystościach patriotycznych. Strażacy chętnie brali również udział przy Grobie Pańskim, procesjach religijnych i mszach świętych, którym przewodniczył ks. kan. Piotr Kalinowski, kapelan strażaków powiatu wągrowieckiego. Izbę Pamięci odwiedziło ponad 1800 osób. Mieli oni między innymi okazję podziwiać panoramę miasta z wieży widokowej.

Bartosz Bejmowicz, naczelnik OSP poinformował o udziale OSP w 27 akcjach ratowniczych, jak również w cyklicznych zbiórkach szkoleniowych, podczas których strażacy podwyższali swoje umiejętności ratownicze. Decyzją naczelnika OSP powołano Jednostkę Operacyjno-Techniczną (kategoria trzecia), do którą tworzy 25 strażaków – ochotników.

Sukcesem OSP było zdobycie pierwszego miejsca w miejsko-gminnych zawodach sportowo-pożarniczych i drugiego miejsca w zawodach powiatowych. Kolejnym osiągnięciem OSP było zdobycie wyróżnienia w Powiatowym Konkursie Krwiodawstwa PCK. Reprezentant OSP - Jan Maćkowiak został wyróżniony pucharem w Finale Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Strażackiej w Ciechocinku oraz został wybrany wiceprzewodniczącym Wojewódzkiego Klubu Kronikarza OSP w Poznaniu.

Stan finansów straży przedstawił skarbnik Tomasz Urbański, po którym przewodniczący komisji Rewizyjnej Tomasz Wyka złożył wniosek o udzielenie absolutoriom dla Zarządu OSP za miniony rok.

Zebranie sprawozdawcze było okazją do uhonorowania najbardziej zaangażowanych strażaków. Decyzją Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego Związku OSP RP w Wągrowcu odznaki za wysługę lat otrzymali: Marek Senger – 45, Janusz Muszyński – 35, Artur Senger – 30, Waldemar Pruss – 15, Izabela Przybył -10, które wręczyli prezes Łukasz Wiatrowski i komendant Radosław Sierpowski.

Statuetki za przykładną działalność otrzymali: Zbyszko Sygierycz, Piotr Piotrowski, Tomasz Wyka, Mariusz Przybył, Dawid Szcześniak, Tomasz Urbański, Bartosz Filip, Przemysław Szcześniak, Szymon Rolewski, Daniel Nowak, Jakub Nowak, Mateusz Niewiadomy. Podziękowano również Zbigniewowi Cholewińskiemu za udzielanie fachowego instruktażu.

„Jest to zebranie wyjątkowe, gdyż w roku bieżącym będziecie obchodzić jubileusz 150. lecia Waszej OSP” – powiedział Andrzej Kuraszkiewicz, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wągrowcu. Pogratulował strażakom sportowych osiągnięć. We wrześniu 2018 r. na obiektach OSiR w Wągrowcu planowane są Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP i KDP.

W minionym roku na terenie powiatu wągrowieckiego odnotowano 939 zdarzeń (4 więcej niż w 2016) - poinformował przedstawiciel komendanta KP PSP mł. asp. Sławomir Wyrzykowski, który dodał, że na bieżący rok przewidziano w sumie dotacje w wysokości 158 tysięcy. Zachęcał do udziału w planowanych szkolenia organizowanych przez Komendę Powiatową PSP.

Obchody „Dnia Strażaka 2018” rozpoczną się Mszą świętą w Kaplicy w Przysieczynie. Uroczystość zaplanowano na 29 kwietnia o godz. 14.00. Następnie wszyscy zgromadzą się w sali wiejskiej w Siennie – poinformował Łukasz Wiatrowski, prezes Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego Związku OSP RP w Wągrowcu.

 Jan Maćkowiak

Opublikowano: 13 lutego 2018 09:46

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 350