Okaż Serce Oliwii, Concert for Oliwia, Konzert für Oliwia

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SŁONECZKO" 77-400 Złotów, Stawnica 33A KRS: 0000186434, Konta bankowe: Spółdzielczy Bank Ludowy Zakrzewo Oddział w Złotowie Darowizny na subkonta podopiecznych: Oliwia Nowak Skowyra ID 59/N 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010 Darowizny - zbiórka publiczna: 21 8944 0003 0000 2088 2000 0070 Wpłaty zagraniczne w euro: kod SWIFT(BIC): GBW CPL PP, 76 8944 0003 0000 2088 2000 0050 Wpłaty zagraniczne w USD: kod SWIFT(BIC): GBW CPL PP, 97 8944 0003 0000 2088 2000 0060