Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
http://www.prezydent.pl/

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
http://www.kprm.gov.pl

Sejm
http://www.sejm.gov.pl/

Senat
http://www.senat.gov.pl/

Ministerstwo Edukacji Narodowej
http://www.men.gov.pl/

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
http://www.mnisw.gov.pl/

Ministerstwo Finansów
http://www.mf.gov.pl/

Ministerstwo Gospodarki
http://www.mg.gov.pl/

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
https://www.miir.gov.pl/

Ministerstwo Transportu i Budownictwa
http://mib.gov.pl/

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
http://www.mkidn.gov.pl/

Ministerstwo Obrony Narodowej
http://www.mon.gov.pl/

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
https://www.mpips.gov.pl/

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
http://www.minrol.gov.pl/

Ministerstwo Skarbu Państwa
http://www.msp.gov.pl/

Ministerstwo Sportu
http://www.msport.gov.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości
http://www.ms.gov.pl/

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
http://www.msz.gov.pl/

Ministerstwo Środowiska
http://www.mos.gov.pl/

Ministerstwo Zdrowia
http://www.mz.gov.pl/