Zezwolenie na wykreślenie hipoteki przymusowej ustanowionej na wniosek Gminy Wągrowiec w związku z zaległościami podatkowymi

Podstawa prawna: 

Art. 100 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013r. poz. 707 ze zmianami)

I. Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wydanie zezwolenia na wykreślenie hipoteki przymusowej 

II. Opłaty:

 

Opłata skarbowa: 82,00 zł

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

 

III. Miejsce składania wniosków:

 

Urząd Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, pok. 202, tel. 67 26 80 800 wew. 28 lub 67 26 80 808

 

 

IV. Termin odpowiedzi:

 

Miesiąc

 

 

V. Jednostka odpowiedzialna:

 

Referat Finansowy – księgowość podatkowa, pok. 106, 107 

 

 

Uwagi:

 

Zezwolenie wydaje się po uregulowaniu zaległości objętych hipoteką przymusową.

Kategorie:

Zezwolenie na wykreślenie hipoteki