Zasady prowadzenia zbiórek publicznych

W myśl ustawy z 14 marca 2014 r. o zasadach prowqadzenia zbiórek publicznych (Dz.U. z 2014 r. , poz. 498) -  warunkiem przeprowadzenia zbiórki   publicznej  jest jej zgłoszenie w portalu zbiórek publicznych Zbiórki.gov.pl. Zniesiony został obowiązek uzyskania pozwolenia!

Zgłaszający zbiórkę musi także zamieścić w portalu sprawozdania, zawierające dane o tym, ile środków udało się zebrać oraz jak je rozdysponowano. Informacje zbierane na portalu ZBIÓRKI.GOV.PL przeznaczone są dla wszystkich obywateli i są źródłem informacji o organizatorach. Stanowią pomoc przy podejmowaniu decyzji w sprawie wsparcia konkretnych akcji.

Kategorie:

Zbiórka publiczna