Bonifikata w opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste działki budowlanej

Podstawa prawna: 

Art. 74, ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 261, poz. 2603).

Uchwała Nr XXXIII/286/98 Rady Gminy w Wągrowcu z dnia 26 marca 1998 r. w sprawie udzielania bonifikaty od opłat rocznych z tyt. Wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej  przeznaczonej na cele mieszkaniowe.

Wymagane dokumenty:

    1. Wniosek o udzielenie bonifikaty w opłacie rocznej za 
        użytkowanie wieczyste działki budowlanej

  1. 2.   Oświadczenie o wysokości dochodu i ilości członków rodziny będących na wyłącznym utrzymaniu

Opłaty:

Nie pobiera się.

Termin odpowiedzi:

30 dni.

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego
pok. 101

Tryb odwoławczy:

Brak

Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Kategorie:

Użytkowanie wieczyste - opłaty

Jednostka prowadząca:

Referat Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego