Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów uznanych za agresywne

Podstawa prawna: 
Art. 10 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt (Dz.  U. Nr  88 poz. 554,  Nr 111 poz.  724, z 1998 r. Nr 106 poz.  668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, z 2001 r. Nr 3 poz. 21, Nr 111, poz  1194, z 2002 Nr 135 poz. 1141) i § 1  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywne oraz wydawania zezwoleń na utrzymywanie psa takiej rasy, ( Dz. U. z 2003  Nr 77 poz. 687). 

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia  na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną     z informacją o : rasie, pochodzeniu, wieku, płci, miejscu i warunkach utrzymywania.

Opłaty:
Pobiera się:
- podanie     5,00  zł
- załącznik   0,50 zł
- zezwolenie 76,00 zł

Termin wydania zezwolenia :
14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna:

Tryb odwoławczy:
Brak 

Uwagi:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

Kategorie:

Psy ras agresywnych