Postępowanie administracyjne w sprawie zamiany mienia komunalnego

Postępowanie administracyjne w sprawie zamiany mienia komunalnego

Podstawa prawna:
Art. 28, art. 37, ust. 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 2663) oraz ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)

Wymagane dokumenty:
1.      Wniosek osoby zainteresowanej zamianą nieruchomości.

Opłaty:
Nie pobiera się.

Termin odpowiedzi:
Uzależniony od podjęcia Uchwały Rady Gminy w Wągrowcu w sprawie  zamiany nieruchomości gruntowych, wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wągrowcu oraz ogłoszenia w prasie lokalnej.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego
pok. 101

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Uwagi:
Brak

Kategorie:

Nieruchomości - zamiana