Nieruchomości - nadanie i zmiana numeru

Symbol:
6624

Wydział:
Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Podstawa prawna:

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r poz. 125)


Opłaty:
Wniosek - bez opłat.

Termin odpowiedzi:
7 dni

Jednostka odpowiadająca:
Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Uwagi:
Przyjmowanie interesantów:
pok. 209
poniedziałek godz. 8.00 - 16.00
wtorek - piątek godz. 7.30 - 15.30

telefon 67 268-08-25

Wnioski należy składać w Biurze Podawczym pok. 100


Dokumenty
  • Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości

  • Kopia mapy z inwentaryzacją powykonawczą obiektu lub mapa zasadnicza z naniesionym budynkiem (wymagany)

Formularze i załączniki:

wnosek o ustalenie numeru porzadkowego (25kB) [xls, 25 KB]

Kategorie:

Nieruchomości - nadanie i zmiana numeru