Zamiana

Zamiana lokali mieszkalnych.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr IV/34/03 Rady Gminy w Wągrowcu z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wągrowiec.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o zamianę lokali mieszkalnych.

Opłaty:
Nie pobiera się.

Termin odpowiedzi:
30 dni.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego
pok. 101

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Uwagi:
Brak

Kategorie:

Lokale komunalne