Sprzedaż

Sprzedaż lokali mieszkalnych


Postępowanie administracyjne w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych

Podstawa prawna:
Art. 28, art. 37, ust. 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. Nr 261, poz. 2603, z 2004 r.) oraz przepisy ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.),

 

Uchwała Nr IV/36/03 Rady Gminy w Wągrowcu z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie zasad zbywania w drodze bez przetargowej nieruchomości komunalnych, lokali mieszkalnych oraz oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.  

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek osoby zainteresowanej kupnem nieruchomości lokalowej.

Opłaty:
Nie pobiera się.

Termin odpowiedzi:
Uzależniony od podjęcia Uchwały Rady Gminy w Wągrowcu w sprawie  sprzedaży lokali mieszkalnych, wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wągrowcu oraz ogłoszenia w prasie lokalnej.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego
pok. 101

Tryb odwoławczy:
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców w drodze bez przetargowej – odwołanie  nie przysługuje.

Sprzedaż w trybie przetargu:

Odwołanie od przetargu wnosi się do Wójta Gminy w Wągrowcu, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego.

Uwagi:
Brak


Sprzedaż lokali użytkowych


Postępowanie administracyjne w sprawie sprzedaży lokali użytkowych

Podstawa prawna:
Art. 28, art. 37, ust. 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r.), oraz przepisy ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.),

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek osoby zainteresowanej kupnem nieruchomości.

Opłaty:
Nie pobiera się.

Termin odpowiedzi:
Uzależniony od podjęcia Uchwały Rady Gminy w Wągrowcu w sprawie  sprzedaży lokali użytkowych, wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wągrowcu oraz ogłoszenia w prasie lokalnej.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego
pok. 101

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od przetargu wnosi się do Wójta Gminy w Wągrowcu, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego.

Uwagi:
Brak


 

 

Kategorie:

Lokale komunalne