dzierżawa

Dzierżawa gruntów komunalnych

 

Wydzierżawianie gruntów komunalnych

Podstawa prawna:

Art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r, Nr 142 poz.1591) Art. 13, ust. 1 i art. 25, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603). Art. 693, § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

 

Uchwała Nr XV/133/04 Rady Gminy w Wągrowcu z dnia 30 września 2004 r. w sprawie ustalenia zasad  wydzierżawiania gruntów komunalnych, określania stawek czynszu.

Wymagane dokumenty:

                1. Wniosek o wydzierżawienie gruntu na okres do 3 lat

lub

            2. Wniosek o wydzierżawienie gruntu na okres powyżej 3 lat

lub

            3. Wniosek o przedłużenie dzierżawy gruntu

lub

           4. Wniosek o zawarcie nowej umowy w ramach kontynuacji

lub  

           5. Wniosek o rezygnacji z dalszej dzierżawy 

Opłaty:

Nie pobiera się.

Termin odpowiedzi:

W terminie 30 dni od daty złożenia wniosku:

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego
pokój nr 101 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

Brak

Kategorie:

Grunty - rolne

Jednostka prowadząca:

Referat Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego