Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Symbol:
OŚM.7030.

Wydział:
Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego

Podstawa prawna:
Na podstawie art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010 ze zm.)


Opłaty:
brak opłat

Termin odpowiedzi:


Jednostka odpowiadająca:
Referat Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego

Tryb odwoławczy:


Uwagi:


Dokumenty
  • Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wymagany)

Formularze i załączniki:

Wzór deklaracji [pdf, 693.23 KB]

Wzór deklaracji [doc, 119 KB]

Kategorie:

Gospodarka odpadami