Wniosek i wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Wniosek i wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Symbol:
OŚM.6131

Wydział:
Referat Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego

Podstawa prawna:
Art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r, poz. 267 ze zm.) i art. 83 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. roku o ochronie przyrody (t.j.Dz. U z 2013 r, poz. 627 z późniejszymi zmianami )

Opłaty:
brak opłatTermin odpowiedzi:
sprawa załatwiana w terminie do 1 miesiąca

Jednostka odpowiadająca:
Refarat Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego - Agnieszka Ratajczak

Tryb odwoławczy:
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile za posrednictwem Wójta Gminy Wągrowiec, w terminie 14 dniu od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:
We wniosku należy podać nr geodezyjny działki na której rosną wnioskowane do wycinki drzewa i krzewy.

Dokumenty
  • Rysynek lub mapka poglądowa oraz zgoda właściciela. (wymagany) do wniosku w sprawie wycięcia drzew należy dołaczyć rysunek lub mapkę okreslającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowlanych na tej nieruchomości. Jeżeli wnioskodawca nie jest włąścicielem nieruchomosci lub uzytkownikiem wieczystym, do wniosku nalezy dołaczyć zgodę jej właściciela.

Formularze i załączniki:

OŚWIADCZENIE do wniosku (25kB) [doc, 25 KB]

WNIOSEK (48.5kB) [doc, 48.5 KB]

Kategorie:

Drzewa - zezwolenia na wycinkę