Wniosek o wydanie zaświadczenia o sposobie przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gm. Wągrowiec

Wniosek o wydanie zaświadczenia o sposobie przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gm. Wągrowiec

Symbol:
6727

Wydział:
Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Podstawa prawna:
1. Kodeks Postępowania Administracyjnego - art. 217
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.


Opłaty:
1. Wniosek - bez opłat,
2. Każdy załącznik - bez opłat,
3. Opłata od zaświadczenia - 17,00 zł,
4. Opłata od poświadczeń zgodności duplikatów, wypisów, kopii - 5,00 zł za stronę.


Termin odpowiedzi:
7 dni.

Jednostka odpowiadająca:
Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Uwagi:
Przyjmowanie interesantów:
pok. 209
poniedziałek godz. 8.00 - 16.00
wtorek - piątek godz. 7.30 - 15.30

telefon (67) 268-08-25

Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy - pok. 202


Dokumenty
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o sposobie przeznaczenia działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gm. Wągrowiec

  • Aktualny wypis i wyrys z ewidencji gruntów

Kategorie:

Budownictwo i planowanie przestrzenne