Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Symbol:
6727

Wydział:
Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Podstawa prawna:
1. Art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).
2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.


Opłaty:
1. Wniosek - bez opłat,
2. Każdy załącznik - bez opłat,
3. Opłata od poświadczeń zgodności duplikatów, wypisów, kopii - 5,00 zł za stronę,
4. Wydanie wypisu lub wyrysu ze Studium lub planu zagospodarowania przestrzennego:
a) od wypisu:
- do 5 stron - 30,00 zł,
- powyżej 5 stron - 50,00 zł,
b) od wyrysu:
- za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20,00 zł,
- nie więcej niż - 200,00 zł.


Termin odpowiedzi:
do 14 dni

Jednostka odpowiadająca:
Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Uwagi:
Przyjmowanie interesantów:
pok. 209
poniedziałek godz. 8.00 - 16.00
wtorek - piątek godz. 7.30 - 15.30

telefon (067) 268-08-25

Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy - pok. 202


Dokumenty
  • Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  • Mapa sytuacyjna z określeniem położenia rzeczonego terenu w połączeniu z najbliższą drogą publiczną, alternatywnie dokładne określenie numerów ewidencyjnych rzeczonych działek (wymagany)

Kategorie:

Budownictwo i planowanie przestrzenne