Łekneński Kompleks Osadniczy

Lokalizacja: wielkopolskie, pow. wągrowiecki, gm. Wągrowiec, 62-105 Łekno, ul. Plac Powstańców Wielkopolskich

Kategorie: Trasy turystyczne

 

Na mapie kulturowej Polski Łekno to dziś niewielka miejscowość położona nad Jeziorem Łekneńskim, które od wczesnego średniowiecza stanowiło jeden z najważniejszych punktów osadniczo-kulturowych. Wokół tej miejscowości funkcjonowało kolejno po sobie kilka różnoczasowych osad i obiektów architektonicznych. Początki osadnictwa na tym terenie sięgają schyłku paeolitu (12-8 tys. lat p.n.e.) do wczesnego średniowiecza i czasów nowożytnych (500-1250 r. n.e.). Najstarsza wzmianka historyczna o Łeknie pochodzi z bulli Innocentego z 1136 r.

Głównym punktem osadniczym we wczesnym średniowieczu był Klasztorek (obecnie wykopaliska - Tarnowo Pałuckie), położone na lewym brzegu Jeziora Łekneńskiego. Funkcjonowały tu kolejno: gród plemienny, gród państwowy, klasztorek cysterski i kaplica cmentarna.

W I poł. XII w. Zbylut z rodu Pałuków lokował w Łeknie klasztor cystersów, uważany obecnie za najstarsze opactwo na ziemiach polskich. Po jego dawnej świetności zachowały się tylko kamienne relikty. Można się tu zapoznać z odkrytymi i zabezpieczonymi konserwatorsko reliktami grodów, romańskiej rotundy i gotyckiej architektury sakralnej.

Zdjęcia: