Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamówienia pn.: "Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów ulegających biodegradacji, papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych oraz odbiór i zagospodarowanie pozostałych odpadów komunalnych zbieranych selektywnie z terenu Gminy Wągrowiec”

Opublikowano: 09 października 2019 09:19

Kategoria: Zamówienia powyżej 30 tys. EURO - Rozstrzygnięte

Źródło: Urząd Gminy Wągrowiec - BIP

Wyświetleń: 287

Załączniki:

informacja_o_wyborze_oferty.pdf [551.16 KB]