Ogłoszenie o wyborze oferty dot. postępowania pn.: ,,Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów ulegających biodegradacji, papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych oraz odbiór i zagospodarowanie pozostałych odpadów komunalnych zbieranych selektywnie z terenu Gminy Wągrowiec”

Opublikowano: 31 października 2018 08:42

Kategoria: Zamówienia powyżej 30 tys. EURO - Rozstrzygnięte

Źródło: Urząd Gminy Wągrowiec - BIP

Wyświetleń: 236

Załączniki:

ogloszenie_o_wyborze_oferty.pdf [550.96 KB]