Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zamówienie pn.: „Dostawa kruszywa drogowego z przeznaczeniem na remont dróg gminnych na terenie Gminy Wągrowiec” w tym: Część I „Dostawa gruzu betonowo - ceglanego” Część II „Dostawa kruszywa łamanego (bazalt/granit/melafir)”

Opublikowano: 17 maja 2018 08:12

Kategoria: Zamówienia powyżej 30 tys. EURO - Rozstrzygnięte

Źródło: Urząd Gminy Wągrowiec - BIP

Wyświetleń: 374

Załączniki:

ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf [1.49 MB]