Uchwały Rady Gminy Wągrowiec

1. Uchwała Nr XXVII/195/2016 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


2. Uchwała Nr XXVII/194/2016 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


3. Uchwała Nr XXVII/193/2016 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wągrowiec


4. Uchwała Nr XXVII/192/2016 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy


5. Uwaga od 1 stycznia 2015r. nastąpi zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


6. Uchwała Nr XXVIII/218/2012 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 października 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Wągrowiec. (ZMIENIONA)7. Uchwała Nr XXXIX/333/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 września 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.(ARCHIWALNA)

8. Uchwała Nr XXXIX/334/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 września 2013 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wągrowiec.(ARCHIWALNA)

9. Uchwała Nr XXXIX/330/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. (ARCHIWALNA)

10. Uchwała Nr XLIII/355/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (ARCHIWALNA)

11. Uchwała Nr XXVIII/219/2012 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 października 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (ARCHIWALNA)


12. Uchwała Nr XXX/306/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.(ARCHIWALNA)

13. Uchwała Nr XXXII/255/2012 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.(ARCHIWALNA)

14. Ulotka informacyjna (*.pdf, 192KB).(ARCHIWALNA)

15. Obwieszczenie Wójta Gminy.

16. Oświadczenie właściciela nieruchomości o sposobie zagospodarowania odpadów biodegradowalnych. (*.pdf,43KB)     (*.doc, 44KB)     (*.odt, 29KB)

 

17.  Uchwała Nr XXXV/292/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wągrowiec. (ARCHIWALNA)


18. Uchwała nr XXXVI/300/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. (ARCHIWALNA)


19. Uchwała Nr XXXVI/301/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (ARCHIWALNA)

 

20. Uchwała nr XXXVI/302/2013 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa. (ARCHIWALNA)


21. Obwieszczenie Wójta Gminy Wągrowiec dot. nowego systemu gospodarowania odpadami

22. Wywóz odpadów komunalnych

Opublikowano: 15 czerwca 2015 08:18

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 713

Załączniki:

Uchwała Nr XXVII/195/2016 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [208.44 KB]

Uchwała Nr XXVII/194/2016 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [191.01 KB]

Uchwała Nr XXVII/193/2016 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wągrowiec [543.72 KB]

Uchwała Nr XXVII/192/2016 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy [511.7 KB]

Uwaga od 1 stycznia 2015r. nastąpi zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. [38.41 KB]

Ulotka informacyjna (*.pdf, 192KB) [190.84 KB]

(*.pdf,43KB) [42.75 KB]

(*.doc, 44KB) [43.5 KB]

(*.odt, 29KB) [28.95 KB]

Obwieszczenie Wójta Gminy Wągrowiec dot. nowego systemu gospodarowania odpadami [831.89 KB]

Wywóz odpadów komunalnych [90.21 KB]