KOMUNIKAT WÓJTA GMINY WĄGROWIEC z dnia 26 marca 2020 r.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Szanowni Państwo

Od dnia 25 marca 2020 r. Minister Zdrowia, wprowadził kolejne obostrzenia dotyczące przemieszczania się na terenie kraju.  Zgodnie z  rozporządzeniem z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w okresie od dnia 25 marca 2020 r do dnia 11 kwietnia 2020 r.:

1) obowiązuje zakaz przemieszczania się osób, za wyjątkiem:

  • przemieszczania się  w celu wykonywania pracy zawodowej,
  • zaspokojenia niezbędnych potrzeb życia codziennego jak np. zakupy, wizyta u lekarza, wyjście z psem,
  • wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia działań na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19,

2) w przypadku przemieszczania się pieszo, jednocześnie poruszać się mogą dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie, za wyjątkiem osób najbliższych,

3) w środkach transportu publicznego  można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących,

4) w obrzędach religijnych, w tym w pogrzebach, nie może uczestniczyć więcej niż 5 osób oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu,

5) obowiązuje zakaz organizowania wszelkich zgromadzeń, spotkań, zebrań itp. poza spotkaniami danej osoby z jej osobami najbliższymi.

 Apeluję, aby ograniczyć do niezbędnego minimum aktywność  i w miarę możliwości pozostać w domu. Dzisiaj wszyscy stajemy przed ważnym egzaminem na odpowiedzialność. To, czy go zdamy, zależy od postępowania każdego z nas. Musimy zdać sobie sprawę, że w czasie epidemii każde wyjście z domu stanowi zagrożenie dla zdrowia swojego bądź innych, dlatego tak istotne jest, by ograniczyć je maksymalnie, a w przypadku konieczności przemieszczania się, zachować zasady higieny oraz  nakazane rozporządzeniem odległości. Wprowadzone obostrzenia mogą się czasami wydawać się zbyt restrykcyjne, jednak pamiętać musimy, że gdy  chodzi o życie i zdrowie człowieka nie można mówić o działaniach na wyrost.

Pragnę Państwa zapewnić, iż podejmuję wszelkie niezbędne kroki organizacyjne, aby zachować ciągłość działania Urzędu Gminy Wągrowiec oraz jednostek podległych i zagwarantować Państwu na bieżąco pomoc, bezpieczeństwo i realizację świadczeń socjalnych.

                                                                                                                              Wójt Gminy Wągrowiec
                                                                                                                           inż.  Przemysław Majchrzak

Opublikowano: 26 marca 2020 21:57

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 185