Informacje o naborach do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wągrowiec, na rok szkolny 2020/2021

 (link otworzy duże zdjęcie)

Szanowni Państwo,

Informuję, że do 9 marca 2020 r.  trwa w Gminie Wągrowiec nabór do klas I, na rok szkolny 2020/2021, w szkołach podstawowych w Łaziskach, Łeknie, Pawłowie Żońskim, Siennie Wągrowcu, Wiatrowie i w Żelicach. Zgłoszenia/wnioski do pobrania znajdują się w siedzibach szkół i na stronach internetowych szkół. Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariatach szkół oraz w Urzędzie Gminy Wągrowiec, Referat Oświaty pokój nr 300. 

Zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, przyjmowani są do placówki na podstawie złożonych wniosków.

Załącznik do Zarządzenia Nr 17 /2020 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 22 stycznia 2020 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wągrowiec, na rok szkolny 2020/2021

 szkoly1.jpg

Uchwała Nr IX/82/2019 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wągrowiec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 r.

                                                                                                                    Wójt Gminy Wągrowiec

                                                                                                                   /-/ Przemysław Majchrzak

Opublikowano: 18 lutego 2020 11:07

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 332

Zdjęcia: