SZKOŁA W WIATROWIE wyróżniona na tle ponad 400 szkół wszystkich szczebli

 (link otworzy duże zdjęcie)

8 lutego 2019r. w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie podczas uroczystej Gali dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiatrowie pani Mirosława Jarosz wraz z nauczycielem tej placówki panią Krystyną Rebajn - koordynatorem projektu odebrały certyfikat potwierdzający fakt, że szkoła – Szkoła Podstawowa w Wiatrowie uzyskała tytuł zwany Mianem „Szkoły Niepodległej”.

Gala nadania mian Szkoły Niepodległej była tym bardziej uroczysta ponieważ była poprzedzona konferencją naukową z udziałem Marszałków Sejmu i Senatu, Premiera Polski Mateusza Morawieckiego, przedstawicieli MEN i Kancelarii Prezydenta Polski oraz  zaproszonych naukowców i historyków z okazji otwarcia wystawy Niepodległa w 100 rocznicę powstania Sejmu Ustawodawczego 10 lutego 1919r.

 Przedstawiciele  214 placówek z całej Polski , a wśród nich jedyna z powiatu wągrowieckiego szkoła w Wiatrowie otrzymała zaszczytne miano z rąk Przewodniczącego ZHR hm. Grzegorza Nowika certyfikat Szkoły Niepodległej!

szkola_niepodleglej.png

Szkoła Niepodległej – to ogólnopolski konkurs dla szkół wszystkich szczebli z całej Polski zorganizowany przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, który objęło swoim patronatem Ministerstwo Edukacji Narodowej trwający od 1 września 2017 do grudnia 2018r. Szkoły, które zgłosiły się do programu, realizowały zadania w ramach pięciu ścieżek edukacyjnych, w wyznaczonym terminie i przesyłały sprawozdania, zdjęcia i filmy będące potwierdzeniem „wędrówki” po Miano „Szkoły Niepodległej”.

Jesteśmy bardzo dumni, że naszą długotrwałą, wyróżniająca się i owocną pracę zauważyły i doceniły najwyższe władze w Polsce. Za realizację niełatwych zadań i przedsięwzięć w tym miejscu pragnę gorąco podziękować  wszystkim nauczycielom, dzieciom, rodzicom, mieszkańcom, sponsorom oraz władzom samorządowym. To były zadania ,  które nie zakończyły swojego biegu podczas odebrania nagrody, ale to są zadania które mają pozostać w pamięci naszych wychowanków na długie lata;

 Ojczyzna to nie tylko miejsce na mapie świata, obszar zakreślony granicami politycznymi.

Ojczyzna to przede wszystkim wspólnota ludzi, których łączy tradycja, bogactwo wspólnych doświadczeń, kultura, różnorodność poglądów i przekonań.

O taką wspólnotę trzeba dbać – pielęgnować jej więzi i budować wzajemne zaufanie.

I takich wartości uczą nauczyciele w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiatrowie za co godnie zostali nagrodzeni MIANEM SZKOŁY NIEPODLEGŁEJ.

Korzystając z okazji pragnę jeszcze raz bardzo gorąco podziękować wszystkim uczestnikom którzy zechcieli poświęcić swój czas i być razem z nami 9 listopada w podsumowującej uroczystości Niepodległej w 150  lecie szkoły i 40 rocznicę powstania przedszkola w Wiatrowie. 

Mirosława Jarosz
dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wiatrowie

To był dla nas wyjątkowy czas w którym zatrzymaliśmy się na chwilę….przeniesliśmy się w dawne czasy, móc uczcić pamięć wszystkich, którzy budowali i budują naszą małą oczyznę.

logotypy.jpg

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach zadania: Służba i wychowanie patriotyczne.

 

Opublikowano: 12 lutego 2019 11:30

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 206

Zdjęcia: