Zgromadzenia, imprezy i uroczystości, występy estradowe - zezwolenia