Karta Dużej Rodziny Gminy Wągrowiec

 

1. Dokument tożsamości rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego członka rodziny składającego wniosek.

 

2. W przypadku dzieci powyżej 18 roku życia do 25 roku życia – dowód tożsamości oraz legitymacja szkolna bądź zaświadczenie o kontynuowaniu nauki

 

3. W przypadku rodzin zastępczych kserokopia postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej oraz dokument potwierdzający datę umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej.

 

4. W przypadku opiekuna prawnego kserokopia postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem.

 

6. W przypadku osoby niepełnosprawnej powyżej 18. roku życia kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

 

 

Należy złożyć wniosek. Wnioski przyjmowane będą przez cały rok kalendarzowy. 

 

Rodzic, opiekun prawny dziecka lub pełnoletni członek rodziny składa wypełniony i podpisany wniosek w Urzędzie Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec

 

 

Bez opłat

 

Wydanie Karty Dużej Rodziny Gminy Wągrowiec nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

O dacie odbioru kart rodzic, opiekun prawny dziecka zostanie poinformowany e-mailem, telefonicznie lub pisemnie.

 

Rodzic, opiekun prawny lub pełnoletni członek rodziny odbiera osobiście Kartę Dużej Rodziny. 

 

 

 

Karta przysługuje każdej rodzinie wielodzietnej, prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe, zamieszkałej na terenie Gminy Wągrowiec (także rodzinie zastępczej), mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18. roku życia lub 25. roku życia w przypadku kontynuowania nauki  W przypadku dziecka niepełnosprawnego bez ograniczenia wieku pozostającego pod opieką rodzica. Niezależnie od sytuacji materialnej. Kartę otrzyma każdy członek rodziny.

 

 

Formularze i załączniki:

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny Gminy Wągrowiec [docx, 21.87 KB]

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny Gminy Wągrowiec [pdf, 188.09 KB]