Karta Seniora Gminy Wągrowiec

`

 

Należy złożyć wniosek w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Wągrowiec. Wnioski przyjmowane są przez cały rok kalendarzowy.

 

Druk wniosku wraz z załącznikami dostępny jest także w Biurze Podawczym  Urzędu Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, parter, pokój nr 100.

 

 

Bez opłat

 

Wydanie Karty Seniora nastąpi w terminie do 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 

O dacie odbioru karty wnioskodawca zostanie poinformowany telefonicznie lub pisemnie.

 

Kartę można odebrać osobiście lub przez osobę wskazaną we wniosku.

 

 

 

Karta przysługuje osobie, która ukończyła 60. rok życia i jest zameldowana na stałe na terenie gminy.

 

 

Formularze i załączniki:

Wniosek o wydanie Karty Seniora Gminy Wągrowiec [docx, 18.84 KB]

Wniosek o wydanie Karty Seniora Gminy Wągrowiec [pdf, 117.05 KB]