Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Symbol:
OŚM.7030.

Wydział:
Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego

Podstawa prawna:
Art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2013r., poz 1399 ze zm.)

Opłaty:
brak opłat

Termin odpowiedzi:


Jednostka odpowiadająca:
Referat Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego- Natalia Pachowicz

Tryb odwoławczy:


Uwagi:
Każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy zobowiązany jest do 20 czerwca 2013 r. złożyć w Urzędzie Gminy Wągrowiec ul. Cysterska 22 deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku zmiany danych, konieczne będzie złożenie w terminie 14 dni zaktualizowanej deklaracji, ze wskazaniem przyczyn zmiany.
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy nr XXVIII/218/2012 z dnia 29 października 2012r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012r. Nr 5119.) stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:
- 8,00 zł od osoby w przypadku gdy odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny;
-14,00 zł od osoby w przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i oddawane w sposób selektywny


Dokumenty
  • Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wymagany)

Formularze i załączniki:

Wzór deklaracji (68.7kB) [pdf, 68.67 KB]

Kategorie:

Gospodarka odpadami