Rejestracja działalności gospodarczej (CEIDG-1)

Rejestracja działalności gospodarczej (CEIDG-1)

 

Uwaga: od 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i nowy formularz CEIDG-1.

 

 

Procedurę podejmowania działalności rozpoczynamy od rejestracji. Przedsiębiorcy działający jednoosobowo oraz wspólnicy spółek cywilnych rejestrowani są w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którą prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki (uprzednio Ewidencji Działalności Gospodarczej, którą prowadził urząd miasta lub gminy). Wniosek składany jest na specjalnym formularzu i stanowi, oprócz wniosku o wpis do ewidencji, także wniosek o nadanie numeru REGON, zgłoszenie do urzędu skarbowego oraz do ZUS lub KRUS. Wniosek pozwala również wybrać formę opodatkowania. Pamiętajmy jednak, że dodatkowej wizyty w urzędzie skarbowym wymagać będzie m. in. rejestracja do podatku VAT. Miejmy też na uwadze, że czynności te wykonać powinniśmy przed uzyskaniem pierwszych przychodów.

 

Zakładając działalność gospodarczą należy określić czym będzie się zajmować nasza firma. W tym celu należy wybrać odpowiednie kody z Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007 na stornie GUS lub skorzystać z  Wyszukiwarki kodów PKD na stronie EUGO.

 Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:

 

 1. Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie.
 2. Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do gminy.
 3. Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie i zaniesienie go do gminy.
 4. Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
 5. Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.

 

* Przy pierwszym logowaniu należy założyć konto i aktywować je po otrzymaniu potwierdzenia mailowego

 

 

Przejdź do strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (www.firma.gov.pl)

 

 

Wniosek CEIDG-1 posiada załączniki:

 1. CEIDG-RD - służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej,
 2. CEIDG-MW - służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej,
 3. CEIDG-RB - służy do podawania informacji o rachunkach bankowych,
 4. CEIDG-SC - służy do określania udziału w spółkach cywilnych.

 

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

 1. wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
 2. zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP),
 3. oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 4. zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 5. oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

 

Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.  

 

Ważne!

Schemat elektronicznego wzoru wniosku jest opublikowany w Centralnym Repozytorium Wzorów CRD na platformie ePUAP (www.crd.gov.pl).

Formularze i załączniki:

wniosek_ceidg1.pdf [pdf, 140.77 KB]

Kategorie:

Działalność gospodarcza