Wniosek o zmianę sposobu zagospodarowania terenu

Wniosek o zmianę sposobu zagospodarowania terenu

Symbol:
6723

Wydział:
Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

Opłaty:
Wniosek - bez opłat,
Każdy załącznik - bez opłat.


Termin odpowiedzi:
Do miesiąca.

Jednostka odpowiadająca:
Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Uwagi:
Przyjmowanie interesantów:
pok. 209
poniedziałek - godz. 8.00 - 16.00
wtorek - piątek godz. 7.30 - 15.30

telefon (067) 268-08-25

Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy - pok. 202


Dokumenty
  • Wniosek o zmianę sposobu zagospodarowania terenu

  • Mapa sytuacyjna z określeniem położenia rzeczonego terenu w połączeniu z najbliższą drogą publiczną

Kategorie:

Budownictwo i planowanie przestrzenne