Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn.:"Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów ulegających biodegradacji, papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych oraz odbiór i zagospodarowanie pozostałych odpadów komunalnych zbieranych selektywnie z terenu Gminy Wągrowiec".

Opublikowano: 09 listopada 2017 08:29

Kategoria: Zamówienia powyżej 30 tys. EURO - Rozstrzygnięte

Źródło: Urząd Gminy Wągrowiec - BIP

Wyświetleń: 332

Załączniki:

ogloszenie_o_wyborze_oferty.pdf [550.45 KB]