,,Poprawa infrastruktury wychowania przedszkolnego poprzez przebudowę i rozbudowę istniejących obiektów gminnych w Pawłowie Żońskim i Łeknie, Gmina Wągrowiec”, w tym: Część I ,,Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i rozbudową budynku po byłym ośrodku zdrowia na przedszkole w Pawłowie Żońskim”, w tym: Zadanie Nr 1 i Zadanie Nr 2 i Część II ,,Przebudowa budynku przedszkola w Łeknie"

Opublikowano: 12 stycznia 2018 16:04

Kategoria: Zamówienia powyżej 30 tys. EURO - Ogłoszone

Źródło: Urząd Gminy Wągrowiec - BIP

Wyświetleń: 428

Załączniki:

01_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf [10.42 MB]

02_siwz.pdf [13.49 MB]

03_zalacznik_nr_1_do_siwz_formularz_oferty.doc [61 KB]

04_zalacznik_nr_2a_do_siwz_oswiadczenie_wykonawcy.docx [30.72 KB]

05_zalacznik_nr_2b_do_siwz_oswiadczenie_wykonawcy.docx [21.41 KB]

06_zalacznik_nr_3_do_siwz__doswiadczenie.doc [35 KB]

07_zalacznik_nr_4_do_siwz_kadra.doc [38 KB]

08_zalacznik_nr_5_do_siwz_podwykonawcy.doc [32.5 KB]

09_zalacznik_nr_6_do_siwz_zobowiazania_innego_podmiotu.doc [31.5 KB]

10_zalacznik_nr_7_do_siwz_przynaleznosc_do_grupy_kapitalowej.doc [29 KB]

11_zalacznik_nr_8_do_siwz_projekt_umowy.doc [177.5 KB]

121_zalacznik_nr_9_do_siwz_dokumentacja_projektowa.zip [25.28 MB]

122_zalacznik_nr_9_do_siwz_dokumentacja_projektowa.zip [12.3 MB]

13_zalacznik_nr_10_do_siwz_specyfikacje_techniczne.zip [27.45 MB]

14_zalacznik_nr_11_do_siwz_przedmiary_robot.zip [19.94 MB]

15_wyjasnienie_nr_1_do_siwz.pdf [653.35 KB]

16_kosztorysy_slepe_w_formacie_ath.zip [70.66 KB]

17_wyjasnienie_nr_2_do_siwz.pdf [466.75 KB]

18_korekta_zalacznika_nr_2b_do_siwz.pdf [339.83 KB]

19_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf [768.38 KB]

20_zmiana_siwz.pdf [753.78 KB]

21_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf [1.14 MB]