Ogłoszenie o zamówieniu pn.: "KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY WĄGROWIEC ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY WĄGROWIEC"

Opublikowano: 24 października 2017 16:57

Kategoria: Zamówienia powyżej 30 tys. EURO - Ogłoszone

Źródło: Urząd Gminy Wągrowiec - BIP

Wyświetleń: 449

Załączniki:

wyjaśnienie nr 1 [233.11 KB]

01_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf [9.14 MB]

02_siwz.pdf [11.67 MB]

03_zalacznik_nr_1_do_siwz_formularz_oferty.docx [28.11 KB]

04_zalacznik_nr_2a_do_siwz_oswiadczenie_wykonawcy.docx [19.64 KB]

05_zalacznik_nr_2b_do_siwz_oswiadczenie_wykonawcy.docx [24.25 KB]

06_zalacznik_nr_3_do_siwz_zobowiazania_innego_podmiotu.doc [35 KB]

07_zalacznik_nr_4_do_siwz_przynaleznosc_do_grupy_kapitalowej.doc [32 KB]

08_zalacznik_nr_5_do_siwz_zdolnosci_techniczne_lub_zawodowe.doc [35 KB]

09_zal_6_sprawozdanie_o_nadwyzce_deficycie_rbnds_iv_kwartal_2016_r.pdf [263.35 KB]

10_zal_7_sprawozdanie_o_wydatkach_rb28s_iv_kwartal_2016_r.pdf [1.39 MB]

11_zal_8_sprawozdanie_o_dochodach_rb27s_iv_kwartal_2016_r.pdf [932.63 KB]

12_zal_9_bilans_laczny_za_2016_r.pdf [262 KB]

13_zal_10_bilans_z_wykonania_budzetu_za_2016_r.pdf [231.74 KB]

14__zal_11_rachunek_zyskow_i_strat_za_2016_r.pdf [231.99 KB]

15_zal_12_zestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki_za_2016_r.pdf [221.45 KB]

16_zal_13_opinia_rio_o_projekcie_budzetu_na_2017_rok.pdf [1.28 MB]

17_zal_14_opinia_rio_o_projekcie_wpf.pdf [782.18 KB]

18_zal_15_opinia_o_sprawozdaniu_z_wykbudzetu_za_2016_rok.pdf [1.14 MB]

19_zal_16_opinia_rio_o_mozliwosci_sfinansowania_deficytu.pdf [1.33 MB]

20_zal_17_sprawozdanie_rb27s_iii_kwartal_2017_r.pdf [139.4 KB]

21_zal_18_sprawozdanie_rb28s_iii_kwartal_2017_r.pdf [269.67 KB]

22_zal_19_sprawozdanie_rbn_iii_kwartal_2017_r.pdf [42.11 KB]

23_zal_20_sprawozdanie_rbnds_iii_kwartal_2017_r.pdf [44.98 KB]

24_zal_21_sprawozdanie_rbz_iii_kwartal_2017_r.pdf [51.88 KB]

25_zal_22_opinia_rio_o_przeb_z_wyk_budz_za_i_polrocze_2017_r.pdf [1.17 MB]

26_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf [771.55 KB]