Ogłoszenie o zamówieniu pn.: ,,Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1 550 000 zł w związku z występującym deficytem w budżecie Gminy Wągrowiec na 2017 r."

Opublikowano: 30 sierpnia 2017 10:40

Kategoria: Zamówienia powyżej 30 tys. EURO - Ogłoszone

Źródło: Urząd Gminy Wągrowiec - BIP

Wyświetleń: 404

Załączniki:

01_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf [5.94 MB]

02_siwz.pdf [8.19 MB]

03_zalacznik_nr_1_do_siwz_formularz_oferty.docx [26.94 KB]

04_zalacznik_nr_2a_do_siwz_oswiadczenie_wykonawcy.docx [20.24 KB]

05_zalacznik_nr_2b_do_siwz_oswiadczenie_wykonawcy.docx [25.79 KB]

06_zalacznik_nr_3_do_siwz_zobowiazania_innego_podmiotu.doc [31 KB]

07_zalacznik_nr_4_do_siwz_przynaleznosc_do_grupy_kapitalowej.doc [28.5 KB]

08_zal_5_sprawozdanie_o_nadwyzce_deficycie_rbnds_iv_kwartal_2016_r.pdf [263.35 KB]

09_zal_6_sprawozdanie_o_wydatkach_rb28s_iv_kwartal_2016_r.pdf [1.39 MB]

10_zal_7_sprawozdanie_o_dochodach_rb27s_iv_kwartal_2016_r.pdf [932.63 KB]

11_zal_8_sprawozdanie_o_wydatkach_rb28s_ii_kwartal_2017_r.pdf [1.48 MB]

12_zal_9_sprawozdanie_o_dochodach_rb27_s_ii_kwartal_2017_r.pdf [893.89 KB]

13_zal_10_sprawozdanie_o_nadwyzce_deficycie_rbnds_ii_kwartal_2017_r.pdf [261.49 KB]

14_zal_11_opinia_rio_o_projekcie_budzetu_na_2017_rok.pdf [1.28 MB]

15_zal_12_opinia_rio_o_projekcie_wpf.pdf [782.18 KB]

16_zal_13_opinia_o_sprawozdaniu_z_wykbudzetu_za_2016_rok.pdf [1.14 MB]

17_zal_14_uchwala_rady_gminy_wagrowiec_w_sprawie_zaciagniecia_kredytu.pdf [385.29 KB]

18_zal_15_opinia_rio_o_mozliwosci_splaty_kredytu.pdf [1.31 MB]

19_zal_16_opinia_rio_o_mozliwosci_sfinansowania_deficytu.pdf [1.33 MB]

20_zal_17_bilans_laczny_za_2016_r.pdf [262 KB]

21_zal_18_bilans_z_wykonania_budzetu_za_2016_r.pdf [231.74 KB]

22__zal_19_rachunek_zyskow_i_strat_za_2016_r.pdf [231.99 KB]

23_zal_20_zestawienie_zmian_w_funduszu_jednostki_za_2016_r.pdf [221.45 KB]

24_wyjasnienie_nr_1_do_siwz.pdf [1000.83 KB]

25_zal_1_do_wyj_1_rb27s_za_2015_r.pdf [921.87 KB]

26_zal_2_do_wyj_1_rb28s_za_2015_r.pdf [1.42 MB]

27_zal_3_do_wyj_1_rbn_za_2015_r.pdf [348.11 KB]

28_zal_4_do_wyj_rbz_za_2015_r.pdf [95.92 KB]

29_zal_5_do_wyj_rbn_za_2016_r.pdf [348.84 KB]

30_zal_6_do_wyj_rbz_za_2016_r.pdf [95.91 KB]

31_zal_7_do_wyj_rbn_za_ii_kw_2017_r.pdf [348.54 KB]

32_zal_8_do_wyj_rbz_za_ii_kw_2017_r.pdf [92.79 KB]

33_wyjasnienie_nr_2_do_siwz.pdf [1.37 MB]

34_zal_1_do_wyjnr_2__zaswiad_o_wyborze_wojta.pdf [144.2 KB]

35_zal_2_do_wyjnr_2__uchwala_o_powol_skarbnika.pdf [682.1 KB]

36_zal_3_do_wyjnr_2__nip.pdf [218.81 KB]

37_zal_4_do_wyjnr_2__regon.pdf [439.09 KB]

38_wyjasnienie_nr_3_do_siwz.pdf [998.56 KB]

39_zmiana_siwz.pdf [570.29 KB]

40_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf [1.56 MB]

41_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf [500.06 KB]