Ogłoszenie o zamówieniu pn.: ,,Przebudowa dróg gminnych w Werkowie i Wiśniewie na terenie Gminy Wągrowiec” w tym: Część I ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Werkowo, Gmina Wągrowiec”. Część II ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiśniewo, Gmina Wągrowiec wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1606P”.

Opublikowano: 13 lipca 2017 17:38

Kategoria: Zamówienia powyżej 30 tys. EURO - Ogłoszone

Źródło: Urząd Gminy Wągrowiec - BIP

Wyświetleń: 392

Załączniki:

01_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf [6.16 MB]

02_siwz.pdf [9.64 MB]

03_zalacznik_nr_1_do_siwz_formularz_oferty.docx [25.71 KB]

04_zalacznik_nr_2a_do_siwz_oswiadczenie_wykonawcy.docx [20.47 KB]

05_zalacznik_nr_2b_do_siwz_oswiadczenie_wykonawcy.docx [24.23 KB]

06_zalacznik_nr_3_do_siwz__doswiadczenie.doc [34.5 KB]

07_zalacznik_nr_4_do_siwz_kadra.doc [36.5 KB]

08_zalacznik_nr_5_do_siwz_podwykonawcy.doc [31.5 KB]

09_zalacznik_nr_6_do_siwz_zobowiazania_innego_podmiotu.doc [30.5 KB]

10_zalacznik_nr_7_do_siwz_przynaleznosc_do_grupy_kapitalowej.doc [28 KB]

11_zalacznik_nr_8_do_siwz_projekt_umowy.doc [114 KB]

12_zal_nr_9_do_siwz_cz_i_dokumentacje_techniczne.7z [26.02 MB]

12_zal_nr_9_do_siwz_cz_ii_dokumentacje_techniczne.7z [6.77 MB]

13_zal_nr_10_do_siwz_cz_i_specyfikacje_techniczne_wykonania_i_odbioru_robot.pdf [463.88 KB]

13_zal_nr_10_do_siwz_cz_ii_specyfikacje_techniczne_wykonania_i_odbioru_robot.pdf [1.1 MB]

14_zal_nr_11_do_siwz_czi_przedmiary_robot.pdf [1.6 MB]

15_wyjasnienie_nr_1_do_siwz.pdf [279.67 KB]

16_zal_nr_11_do_siwz_czii_przedmiary_robot.pdf [1.18 MB]

17_wyjasnienie_nr_2_do_siwz_.pdf [261.83 KB]

18_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf [661.66 KB]