,,Termomodernizacja i przebudowa obiektów Gimnazjum nr 1 w Wągrowcu w tym: Część I, II, III, IV.

Opublikowano: 03 lutego 2017 14:08

Kategoria: Zamówienia powyżej 30 tys. EURO - Ogłoszone

Źródło: Urząd Gminy Wągrowiec - BIP

Wyświetleń: 688

Załączniki:

01_ogloszenie.pdf [11.18 MB]

02_siwz.pdf [14.08 MB]

03_zalacznik_nr_1_do_siwz_formularz_oferty.doc [68 KB]

04_zalacznik_nr_2a_do_siwz_oswiadczenie_wykonawcy.docx [20.24 KB]

05_zalacznik_nr_2b_do_siwz_oswiadczenie_wykonawcy.docx [24.2 KB]

06_zalacznik_nr_3_do_siwz__doswiadczenie.doc [37.5 KB]

07_zalacznik_nr_4_do_siwz_kadra.doc [43 KB]

08_zalacznik_nr_5_do_siwz_podwykonawcy.doc [31.5 KB]

09_zalacznik_nr_6_do_siwz_zobowiazania_innego_podmiotu.doc [30.5 KB]

10_zalacznik_nr_7_do_siwz_przynaleznosc_do_grupy_kapitalowej.doc [27.5 KB]

11_zalacznik_nr_8_do_siwz_projekt_umowy.doc [562 KB]

12_1_Załącznik nr 9 do SIWZ_dokumentacja techniczna_CZ 1_ Termomodernizacja budynku szkoły ul. Kolejowa 14 [9.97 MB]

12_2_zalacznik_nr_9_do_siwz_dokumentacja_techniczna_cz_1__przebudowa_budynku_szkolu_ul_kolejowa_14.zip [17.19 MB]

12_3_zalacznik_nr_9_do_siwz_dokumentacja_techniczna_cz_1__przebudowa_budynku_szkolu_ul_kolejowa_14.zip [15.77 MB]

12_4_Załącznik nr 9 do SIWZ_dokumentacja techniczna_CZ 2_Termomodernizacja i przebudowa budynku szkoły ul. Kolejowa 16 [15.12 MB]

12_5_Załącznik nr 9 do SIWZ_DOKUMENTACJA TECHNICZNA_ Cz 3_ Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej [1.58 MB]

12_6_zalacznik_nr_9_do_siwz_dokumentacja_techniczna__cz_4__termomodernizacja_i_remont_budynku_sanitariatow.zip [4.87 MB]

12_7_zalacznik_nr_9_do_siwz_dokumentacja_techniczna__ekspertyza_ornitologiczna.pdf [5.32 MB]

13_1_zalacznik_nr_10_do_siwz_specyfikacje_techniczne__ogolna_specyfikacja_techniczna.zip [4.62 MB]

13_2_zalacznik_nr_10_do_siwz_specyfikacje_techniczne__cz_1__termomodernizacja_i_przebudowa_budynku_szkoly_ul_kolejowa_14.zip [14.4 MB]

13_3_zalacznik_nr_10_do_siwz_specyfikacje_techniczne__cz_2_termomodernizacja_i_przebudowa_budynku_szkoly_ul_kolejowa_16.zip [9.37 MB]

13_4_zalacznik_nr_10_do_siwz_specyfikacje_techniczne__cz_3__termomodernizacja_budynku_sali_gimnastycznej.zip [26.09 MB]

13_5_zalacznik_nr_10_do_siwz_specyfikacje_techniczne__cz_4___termomodernizacja_i_remont_budynku_sanitariatow.zip [22.53 MB]

14_zalacznik_nr_11_do_siwz_przedmiary_robot.zip [12.22 MB]

15_zalacznik_nr_12_do_siwz_wyjasnienie_dotyczace_zakresu.pdf [404.13 KB]

16_wyjasnienie_nr_1_do_siwz.pdf [736.69 KB]

17_kosztorysy_slepe_w_formacie_ath.zip [114.51 KB]

18_wyjasnienie_nr_2_so_siwz.pdf [394.95 KB]

19_wyjasnienie_nr_3_do_siwz.pdf [1.84 MB]

20_wyjasnienie_nr_4_do_siwz.pdf [444.69 KB]

21_kosztorys_slepy_w_formie_ath_z4_21_r_b.zip [7.12 KB]

22_informacja_z_otwarcia_ofert.pdf [647.35 KB]

23_zestawienie_ofert.pdf [24.97 KB]

24_sprostowanie_do_informacji_z_otwarcia_ofert.pdf [442.77 KB]