Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gmina Wągrowiec jest w trakcie opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Przygotowanie dokumentu pozwoli zaplanować działania na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza w gminie. Zapraszamy mieszkańców i przedsiębiorców do wypełnienia ankiety inwentaryzującej emisję.

 

W przyszłości dzięki posiadanemu opracowaniu gmina będzie mogła ubiegać się o dofinansowania inwestycji  zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego Europy (np. działania termomodernizacyjne dla budynków użyteczności publicznej, czy dofinansowanie montażu kolektorów słonecznych dla budynków).

Opracowanie dokumentów zostało zlecone firmie AT GROUP S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie.

 

Głównym zamierzeniem Planu jest przyczynienie się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:

•             redukcji emisji gazów cieplarnianych,

•             zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

•             redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez zwiększenie efektywności energetycznej,

•             poprawy jakości powietrza.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą do mieszkańców i przedsiębiorców o wypełnienie ankiety inwentaryzującej emisję. Uzyskane informacje są niezbędne do zaplanowania realnych działań na terenie naszej gminy. Zebrane dane analizowane będą jedynie zbiorczo, przez uprawnione osoby z zachowaniem zasad poufności.

Każdy mieszkaniec wypełniając ankietę bierze aktywny udział w przygotowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i ma wpływ na jego kształt. Ankietę można wypełnić i od razu przesłać on-line, korzystając z poniższych linków:

- mieszkańcy: www.atgroupsa.pl/pgn/wagrowiec/ankieta

- przedsiębiorcy: www.atgroupsa.pl/pgn/wagrowiec/firmy

 

Ankietę można również pobrać w postaci pliku i wypełnić w edytorze tekstu lub wydrukować i wypełnić papierowo. Poniżej linki do plików:

- mieszkańcy: www.atgroupsa.pl/pgn/wagrowiec/ankieta.doc

- przedsiębiorcy: www.atgroupsa.pl/pgn/wagrowiec/firmy.doc

 

Wypełniony plik można przesłać na adres e-mail:  pgn-ankiety@atgroupsa.pl

 

Wersję papierową należy dostarczyć do Urzędu Gminy Wągrowiec lub przesłać skanem na adres e-mail:  pgn-ankiety@atgroupsa.pl Dziękujemy!

 

 Konsultacje społeczne w sprawie projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wągrowiec.

Opublikowano: 18 grudnia 2015 15:09

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 599

Załączniki:

Skan pisma [873.87 KB]

Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej [1.47 MB]