Powiatowe obchody „Dnia Strażaka”

 (link otworzy duże zdjęcie)

„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich …” (J 15, 9 – 17) – słowa Ewangelii według św. Jana odczytane na uroczystej mszy świętej z okazji corocznych obchodów „Dnia Strażaka” w kościele pw. św. Jakuba Apostoła – Fara w Wągrowcu. - „To wy rozumiecie co to jest miłość do drugiego człowieka. Poświęcacie się na rzecz innych” – powiedział ks. kan. Piotr Kalinowski – kapelan strażaków powiatu wągrowieckiego na Eucharystii w intencji byłych i obecnych strażaków.

Do wągrowieckiej fary 6 maja na obchody strażackie przybyli m. in.: Tomasz Kranc – starosta wągrowiecki, Małgorzata Osuch – przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego, Krzysztof Poszwa – burmistrz Wągrowca, Przemysław Majchrzak – wójt Gminy Wągrowiec, bryg. Zbigniew Dziwulski – komendant Komendy Powiatowej PSP, Andrzej Kuraszkiewicz – prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP, prezesi i komendanci gminni, przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wągrowieckiego wraz z czternastoma pocztami sztandarowymi.

Uroczystość uświetniła Strażacka Orkiestra Dęta z Skoków pod dyrekcją kapelmistrza Artura Pokorzyńskiego.

W Wągrowcu msze święte z okazji obchodów „Dnia Strażaka” zostały zapoczątkowane z inicjatywy Komendy Powiatowej PSP i Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w 2000 roku, którym w minionych latach przewodniczył ks. prałat Andrzej Rygielski.

W większości krajów europejskich, tradycyjnie od ponad 150 lat w Dzień św. Floriana, obchodzony jest: Dzień Straży Pożarnej i Dzień Strażaka.

Oficjalnie święto zostało ustanowione w 2002 roku, przez Sejm RP, przy nowelizacji ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (PSP) z 1991 roku. Dodany artykuł (Art. 30a) formalnie ustanawia Dzień Strażaka. W Polsce świętuje w tym dniu zarówno Państwowa, jak i Ochotnicza Straż Pożarna.

 

Jan Maćkowiak

członek honorowy OSP

Opublikowano: 07 maja 2018 13:24

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 358

Zdjęcia: