Profesor mówił o kardiochirurgii

Od spotkania z dyrekcją i personelem medycznym szpitala powiatowego rozpoczął swój pobyt w Wągrowcu prof. Piotr Przybyłowski, dyrektor do spraw medycznych Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu i profesor w I Katedrze Chirurgii Ogólnej na Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum w Krakowie.

Profesor przybył do grodu Jakubowego na zaproszenie Polskiego Czerwonego Krzyż i Starosty Wągrowieckiego, aby wygłosić wykład na temat „Osiągnięcia polskiej kardiochirurgii”. Do auli Zespołu Szkół nr 1 przybyli: Tomasz Kranc – starosta wągrowiecki, który objął patronat nad tym wydarzeniem, Jarosław Berendt – radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Michał Piechocki – wicestarosta, Przemysław Majchrzak – wójt gminy Wągrowiec, Marek Sturma – sekretarz miasta Wągrowcu, ks. prałat Andrzej Rygielski, przedstawiciele szpitala, sanepidu, policji, straży pożarnej, weterynarii, mieszkańcy ziemi wągrowieckiej. Wykład profesora poprzedziła prezentacja o działalności PCK w zakresie promocji zdrowia i honorowego dawstwa, którą wygłosił Jan Maćkowiak, prezes PCK w Wągrowcu. Z zaciekawieniem wszyscy wsłuchiwali się  w wykład prof. dr. hab. n. med. Piotra Przybyłowskiego, który zaprezentował obecne osiągnięcia kardiochirurgii przyczyniające się do ratowania zdrowia i życia. Profesor chętnie też wyjaśniał i odpowiadał na liczne zadawane pytania od publiczności. „Pracowałam na oddziale dziecięcym jak urodził się pan profesor” – stwierdziła z radością lek. med. Anna Stadniczenko. „Czujemy się zdrowsi” – powiedziała jedna z uczestniczek po zakończeniu wykładu profesora z Zabrza o osiągnięciach nauki w dziedzinie kardiochirurgii. „Początkowe praktyki lekarskie rozpoczynałem w szpitalu wągrowieckiem, dzięki którym zaszedłem tak wysoko” – stwierdził na zakończenie wykładu  profesor z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.    

Na wniosek PCK i wągrowieckich lekarzy, Zarząd Powiatu Wągrowieckiego przyznał prof. Piotrowi Przybyłowskiemu „Nagrodę Herbu Powiatu Wągrowieckiego”, którą wręczył starosta wągrowiecki i wicestarosta. Natomiast Zarząd PCK w Wągrowcu przyznał profesorowi tytuł „Przyjaciel PCK w Wągrowcu”. Władze powiatu również uhonorowały wiązanką kwiatów Jadwigę Przybyłowską, matkę profesora, która z dumą wsłuchiwała się w prezentowany wykład.          

Prof. dr hab. n. med. Piotr Przybyłowski urodził się w 1967 roku w Wągrowcu, gdzie ukończył Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące. Obecnie jest dyrektorem ds. medycznych w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz profesorem w I Katedrze Chirurgii Ogólnej na Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum w Krakowie.

W 1992 ukończył Akademię Medyczną w Poznaniu z tytułem lekarza medycyny, a następnie podwyższył swoje kwalifikacje poprzez ukończenie specjalizacji z zakresu: chirurgii, kardiologii, transplantologii klinicznej, które zostały uwieńczone tytułem doktora nauk medycznych. W 2011 roku otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych, a w 2016 roku Prezydent RP nadał mu tytuł Profesora. Jest autorem i współautorem 55 publikacji naukowych oraz promotorem i recenzentem wielu przewodów doktorskich.

Pełni wiele funkcji w organizacjach i stowarzyszeniach na terenie kraju i poza jego granicami, z których między innymi należy wymienić: redaktor naczelny – Forum Transplantologiczne, prezes Polskiego Towarzystwa Transplantologicznego, przedstawiciel Prezydenta RP w Radzie Zdrowia Publicznego, członek Narodowej Rady Rozwoju, członek w International Society for Heart and Lung Transplantation.

Jan Maćkowiak

 

 

Opublikowano: 13 lutego 2018 10:43

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 340