Spotkanie noworoczne OSP

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 6 stycznia w świetlicy wiejskiej w Kaliszanach odbyło się noworoczne spotkanie dla druhen i druhów OSP z terenu Miasta i Gminy Wągrowiec.

Wszystkich przybyłych gości oraz całe strażackie grono powitał Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Wągrowcu druh Łukasz Wiatrowski. Na tegoroczne spotkanie przybyli: Przewodniczący Sądu Honorowego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Wielkopolskiego druh Andrzej Kuraszkiewicz, Wicestarosta powiatu wągrowieckiego pan Michał Piechocki,  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu brygadier Zbigniew Dziwulski, Wójt Gminy Wągrowiec pan Przemysław Majchrzak, Burmistrz Wągrowca pan Krzysztof Poszwa, Przewodniczący Rady Gminy Wągrowiec pan Jerzy Łukaszczyk, Radni Gminy Wągrowiec, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wągrowcu druhna Anna Majer, Komendant Miejsko-Gminny Związku OSP RP w Wągrowcu druh Radosław Sierpowski, Honorowy Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Wągrowcu druh Zenon Urbański, Sołtys wsi Kaliszany pani Jadwiga Adamska.

Podczas tego spotkania druh Prezes przedstawił dotychczasowe osiągnięcia  w działalności jednostek z miasta i gminy Wągrowiec w minionym 2017 roku, a także wyznaczył  plany do zrealizowania w 2018 roku przez Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Wągrowcu.

 Przedstawiciele władz samorządowych, Związku OSP oraz Komendant Powiatowy PSP  złożyli podziękowania strażakom – ochotnikom za ich misje służenia drugiemu człowiekowi. Gratulowali również pozyskania niezbędnego sprzętu potrzebnego do przeprowadzeniu akcji ratowniczo-gaśniczych oraz złożyli życzenia na Nowy 2018 rok oraz zapewnili o dalszej współpracy i wspieraniu strażackich inicjatyw. Po wzniesieniu przez Wójta Gminy Wągrowiec noworocznego toastu wszyscy zasiedli do wspólnego obiadu.

Opublikowano: 10 stycznia 2018 13:17

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 369

Zdjęcia: