Dofinansowanie ze środków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu realizując zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dofinansowane ze środków PFRON, zwraca się z uprzejmą prośbą o umieszczenie na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu informacji o możliwości ubiegania się o dofinansowanie zadań przewidzianych do realizacji w 2018 roku w zakresie:

 

-         organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;

-         zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.

 

Beneficjentami  środków  PFRON mogą być :

1. osoby prawne;

2. jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli : 

-  prowadzą działalność  na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,

-   udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych  i lokalowych do realizacji zadania,

- udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu w wysokości co najmniej 40%) ;

-  nie mają zaległości finansowych wobec Funduszu.

 

Uprawnione podmioty mogą składać wnioski w siedzibie tutejszego Centrum nieprzekraczalnie – do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.

 

Sprawę w PCPR prowadzi Pan Artur Szyper, samodzielny referent, tel. 067 2627614, email: arturszyper@pcpr.wagrowiec.pl, pokój nr 2.

Opublikowano: 09 listopada 2017 13:48

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 191

Załączniki:

wniosek_sport_kultura_rekreacja_podmioty.doc [80 KB]

wniosek_sprzet_rehabilitacyjny_podmioty.doc [48.5 KB]